COVID-19. Legeria-neurriak

Artikulu honetan, legegintza-neurri guztiak hobeto ulertzen lagun dezaketen erakundeen edo/eta enpresen web orrietarako estekak proposatzen dizkizuegu, bai Estatu mailan, bai autonomia-erkidegoan, eta, bereziki, COVID-19 dela-eta, egoera larriari aurre egiteko hartu direnak.
Alde batetik, 8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19 delakoaren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzkoa; horien barruan, bereziki interesgarriak iruditzen zaizkigu autonomoentzat:

Eusko Jaurlaritzak enpresa eta autonomoentzako 586 milioi euroko neurri sorta larria onartu du. Hauek dira onartutako enpresa, ETE eta autonomoentzako laguntzak.

Bestalde, hiru lurralde historikoetako bakoitzean:

Gainera, azpimarratzekoa da Langile Autonomoen Elkarteak (A.T.A) doaneko aholkularitza zerbitzu bat jarri duela abian autonomoei, Coronavirus-ek jarduerari (edo falta ez) lotutako edozein gairi buruzmedidas legistativas.jpeg